Inclusie en Social Return

Life2 garandeert social return

Wilt u ook ‘social-return-proof’ worden?

Life2 werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft die kwaliteit door aan haar opdrachtgevers

Kansen voor iedereen

In een inclusieve samenleving wordt uitsluiting van mensen op basis van bijvoorbeeld leeftijd, etnische herkomst, geestelijke gezondheid, seksuele oriëntatie, sociale status of laaggeletterdheid niet getolereerd. Inclusief beleid biedt elk individu kansen en mogelijkheden om te participeren in de samenleving. 
Life2 werkt juist met mensen die het moeilijk vinden om aan te sluiten. Met een goede begeleiding kunnen zij leren, sterker worden en van grote waarde zijn voor onze maatschappij. 

Kansen voor u

Bedrijven en organisaties worden, door nieuwe inkoopregels, gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mes snijdt aan twee kanten: als u werkt met Life2, dan levert ook u SOCIAL RETURN, waar dat wordt gevraagd.  Organisaties die actief sociaal ondernemen en social return leveren, hebben uitgebreidere kansen bij opdrachtgevers, klanten, kredietverleners en subsidieverstrekkers. 

Win-Win!

Door te werken met Life2 ontstaat een win-win situatie: uw organisatie kan laten zien dat ze maatschappelijk en sociaal onderneemt en voor de kwetsbare groepen binnen onze samenleving ontstaan meer mogelijkheden om zinvol mee te doen en van waarde te zijn voor onze maatschappij.

Wanneer we het recht verliezen om ANDERS te zijn, verliezen we het voorrecht om vrij te zijn.
Charles Evans Hughes

1
Whatsapp met Life2
Life2 voor uw meubilair? Klik op de pijl om ons een Whatsapp bericht te sturen. App foto's als u een concrete vraag over uw meubilair hebt!